Menu
 • نکات مهم:

  - در فرم پیش رو پر کردن فیلدهایی که حاشیه سمت چپ آن قرمز است، الزامی می‌باشند.
  - لطفا نهایت دقت را در وارد کردن اطلاعات بخش‌های مختلف داشته باشید، اطلاعات ناقص مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.
  - نوع همکاری در کلیه ردیف‌های شغلی بصورت تمام وقت می‌باشد.
  - در انتخاب ردیف شغلی ابتدا توضیحات ارائه شده را با دقت مطالعه و به محدودیت‌های جنسیتی، استان و ... توجه کنید.
  - پر کردن فرم استخدامی فقط از طریق این سایت مورد قبول است لذا از تماس تلفنی، ارسال رزومه با فکس و یا ایمیل خودداری فرمائید.