بانک ها و موسسات مالی
بانک‌ها و موسسات مالی
نفت وگاز
صنایع نفت و گاز
خدمات سرویس های متحرک
خدمات ارتباطات متحرک
مدیریت بحران
مدیریت بحران
مخابرات راه دور و روستایی
ارتباطات راه دور
صنعت و معدن
صنعت و معدن
ارتباطات دریائی
ارتباطات دریائی
حمل و نقل ریلی و هوائی
حمل و نقل هوایی و ریلی

تازه‌های خبری

صفحه 1 از 5 ابتداقبلی [1]

سامان ماهواره اپراتور برتر ماهواره

طراحی و اجرای شبکه‌های اختصاصی در بستر ماهواره تجربه سال‌های متمادی و فراز و نشیب‌هایی است که با همراهی مدیران و پرسنل متخصص این شرکت هم اکنون در بلندای برتر این صنعت قرار گرفته است. این کوله بار دانش و تجربه اکنون به سرمایه‌ای گرانبها برای سامان ماهواره تبدیل شده و مصمم به نوآوری آن متناسب با فناوری روز و حفظ این ارزش را مسئولیت خود می‌دانیم.

نصب و راه‌اندازی انبوه ایستگاه‌های ماهواره‌ای در زمان‌های معین و کوتاه را بارها آزموده‌ و مفتخر به تحویل به موقع سرویس در زمان مقرر به مشتری بوده‌ایم. پس از شروع سرویس سفر و همراهی ما با مشتری آغاز می‌شود و پشتیبانی سرویس مشتری را با هدف تامین شاخص‌های SLA و بهبود خدمات تا پایان ادامه می دهیم.

سامان ماهواره پوشش ماهواره‌ای جامع و کاملی را در تمام کشور و حتی فراتر فراهم آورده است.

سامان ماهواره اپراتور برتر SAP

ارتباطات ماهواره‌ای، راهکاری برای مراکز راهبردی

با وجود بسترهای ارتباطی متعدد که امروزه در دسترس مراکز بزرگ و کوچک خصوصی و دولتی است اما ارتباطات ماهواره‌ای (VSAT) می‌تواند از اولویت‌های این کسب و کارها باشد. منافع ارتباطات ماهواره‌ای عبارتند از:

  • گسترش ارتباطات متناسب با توسعه کسب و کار
  • کنترل آنلاین فرایندها و عملکردهای کسب و کار
  • بهبود ایمنی و واکنش‌های اضطراری
  • اعتماد کامل به توانایی خود در برقراری ارتباط
  • تمرکز کامل به اداره کسب و کار

بانک‌ها و موسسات مالی، صنایع نفت و گاز، معادن، شبکه‌های مدیریت بحران، کشتریانی و دریایی، مخابرات راه دور و روستایی و حمل و نقل ریلی و هوایی از جمله نهادهایی هستند که می توانند از مزایای فوق منتفع باشند.

راهکارهای مبتنی بر VSAT