09بهمن

شانزدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی و «تقدیر نامه چهار ستاره» گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان

موفقیت‌ها | | برگشت|

در شانزدهمين دوره اعطاي جايزه ملي تعالي سازماني با موضوع «رهبری سازمانی در محيط ناپايدار»، گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان موفق به دريافت «تقدير نامه چهار ستاره» شد.
شانزدهمين دوره اعطای جايزه ملي تعالي سازماني با موضوع رهبری سازماني در محيط ناپايدار، 6 اسفند ماه 1397 با حضور ابوالفضل كياني بختياري، مديرعامل سازمان مديريت صنعتي، فاطمه پهلواني رئيس سازمان ملي بهره وري، مقامات، مديران ارشد سازمان هاي متعالي كشور و متخصصان اين حوزه در مركز همايش‌هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد.
بنا بر اين گزارش، مهندس بلوکات به نمایندگی از کارکنان و مدیران شرکت تقدیر نامه 4 ستاره را اخذ نمود. شایان ذکر است تنها 3 شرکت با کسب سطح تندیس بالاتر از سامان ماهواره قرار گرفتند. شرکت سفر تعالی خود را از سال 1393 با اخذ تقدیرنامه دوستاره آغاز نمود و در سال جاری در شرایطی حایز کسب تقدیرنامه 4 ستاره معرفی شد که با کسب تندیس بلورین (بازه امتیازی 450 تا 500) نیاز به کسب اندک امتیاری داشت.
شركت فولاد خوزستان با كسب امتياز لازم در بازه 650 تا 700 امتياز موفق به دستيابي به تنديس زرين جايزه ملي تعالي سازماني و شركت‌هاي «مهندسي و ساخت بويلر و تجهيزات مپنا» و «هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه» نيز موفق به كسب تنديس سيمين در بازه 550 تا 600 امتياز شدند.
در همايش تعالي سازماني، طي فرآيندي شركت‌ها بر اساس يك مدل تعريف شده از سوي دبير خانه مربوطه وابسته سازمان مديريت صنعتي ارزيابي مي شوند. مدل تعريف شده در همايش تعالي سازماني با معيارهاي رهبري سازمان، استراتژي، كاركنان، شراكت ها و منابع، فرآيندها، نتايج مشتريان، نتايج كاركنان، نتايج جامعه و نتايج كليدي عملكرد است و سازمان را به صورت جامع مورد بررسي قرار مي‌دهد و پس از ارزيابي توسط تيم ارزيابان جايزه، به هر شركت بر اساس امتياز كسب شده، سطح تعالي مورد تاييد اختصاص داده مي‌شود.
بر اساس مدل ياد شده، سامان ماهواره با انجام خودارزيابي به روش شبه جایزه، نسبت به شناسايي و تعريف پروژه‌هاي بهبود، اقدامات لازم را انجام داد كه در نهايت اجرايي شدن اين پروژه‌ها منجر به ارتقاي سطح تعالي سازماني شد.
در اين همايش همچنين از اعتبارنامه جایزه ملی تعالی و همچنین ويرايش نظام نامه جايزه ملي تعالي سازماني توسط مديرعامل سازمان مديريت صنعتي و فاطمه پهلواني، رئيس سازمان ملي بهره‌وري رونمايي شد.

دسته‌بندی اخبار