شبکه های اختصاصی (Private Networks)

رویکرد اصلی و مهم سامان ماهواره در حوزه خدمات، انطباق کامل سرویس با درخواست مشتریان مطابق با تکنولوژی‌های به روز دنیا بوده و در این راستا راه اندازی شبکه ماهواره ای کاملا اختصاصی برای مشتریان این شرکت از نقاط قوت و تمایز شرکت سامان ماهواره می‌باشد.
همانطور که برای هر مشتری طراحی شبکه بصورت انحصاری و اختصاصی انجام می‌گیرد، شبکه ماهواره ای مرتبط نیز بصورت اختصاصی بوده و تمامی ترافیک نقاط این شبکه مستقیما به سرورها یا سرویس های مد نظر مشتری از طریق خط ماهواره ای بدون وابستگی به هیچ خط ارتباطی دیگر منتقل خواهد شد.

طراحی شبکه اختصاصی ماهواره ای

در بسیاری از شرکتهای سرویس دهنده ماهواره ای هاب اصلی ماهواره در داخل شرکت سرویس دهنده نصب می‌باشد و ترافیک ایستگاه های ماهواره ای پس از برقراری ارتباط با هاب اصلی باید از طریق یک خط ارتباطی دیگر مانند اینترانت، MPLS یا رادیو از شرکت سرویس دهنده به دیتاسنتر یا دفتر اصلی مشتری منتقل گردد که این روش دارای معایب زیادی مانند وابستگی به خطوط مخابراتی یا رادیوئی، مشترک بودن هاب اصلی با سایر مشتریان آن سرویس دهنده و وابستگی به شرایط نگهداری هاب در شرکت سرویس دهنده می‌باشد و در صورت بروز مشکلات مختلف در شرکت سرویس دهنده، ارتباط تمامی نقاط مشتری از دست خواهد رفت.
شرکت سامان با افتخار تا کنون چندین شبکه اختصاصی بزرگ ماهواره ای برای مشتریان خود راه اندازی نموده که جهت رفع مشکل فوق و اطمینان و رضایت خاطر مشتریان خود هاب ماهواره ای را در ساختمان مد نظر مشتری نصب کرده و ارتباط تمامی ایستگاه های ماهواره ای بصورت مستقیم با این مرکز برقرار گردیده و ترافیک آنها بدون هیچ خط واسطی به سرورهای آنها منتقل شده است. قابل ذکر است شرکت سامان با بهره گیری از تکنولوژیهای مختلف حتی برای مشتریان با تعداد نقاط کم و به منظور کاهش هزینه های آنها طرح سرویس اختصاصی ارائه نموده و با نصب تجهیزات ماهواره ای خاصی با نام Gateway به جای هاب ماهواره ای در ساختمان اصلی مشتریان باز هم ترافیک تمامی نقاط آنها را مستقیم به مرکز خودشان منتقل می‌نماید.
لذا مشتریان گرامی در صورت تمایل به دریافت سرویس های فوق،کافیست شرح خدمات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه یا استعلام در اختیار شرکت سامان ماهواره قرار داده و متناسب با نیازهای مطرح شده، سازگارترین پیکره‌بندی شبکه ماهواره‌ای از نقطه نظر تکنولوژی‌های دسترسی، نوع تجهیزات ماهواره‌ای و میزان پهنای باند بهینه را در قالب یک طرح پیشنهادی دریافت نمایند.
شایان ذکر است در مراحل راه اندازی تمامی شبکه های اختصاصی تستهای پایلوت و End-To-End از سمت ایستگاه و پایش کیفیت سرویس با دقت بالا توسط کارشناسان واحد NOC شرکت سامان صورت می‌پذیرد تا تمامی پارامترهای مد نظر مشتری و تعهد شده در SLA مورد توافق دو طرف قابل ارائه باشد.
در استراتژیهای شرکت سامان نقطه تمرکز در دو حوزه افزایش سطح SLA با تفاوت معنادار نسبت به سایر سرویس‌های ارتباطی و کاهش بهای تمام شده خدمات، مد نظر بوده و این امر با طراحی مناسب اولیه شبکه، انجام تست پایلوت منطبق با نیاز مشتری، ارتقای کیفیت نصب تجهیزات در ایستگاه ها و پایش و مدیریت مستمر شبکه میسر گردیده است.