ارتباطات ماهواره‌ای در بانک‌ها

سامان ماهواره تجربه قابل توجهی در خصوص ارائه سرویس به بانک‌ها و مؤسسات مالی دارد و امکان فراهم ساختن گستره‌ی وسیعی از خدمات از ارتباط Back-up تا ارتباطات سه گانه «شعب، مدیریت شعب و ATMها» را در جغرافیای کشور (و حتی خارج از کشور) از شهر و روستا تا مراکز اصلی بانک‌ها مهیا ساخته است. ایجاد هاب اختصاصی، تجهیز و ارائه سرویس به شعب موقت (باجه) و شعب سیار بانکی (خودروهای ATM سیار) از جمله خدمات سامان ماهواره به مشتریان بانکی است.

در بانکداری و موسسات مالی، قابلیت اطمینان و امنیت بسیار مهم است، از آنجایی که بسیاری از تراکنش‌ها در چندین شعبه انجام می‌شوند، در یک پلتفرم ارتباطی الزامیست که بتوان برای ارائه اطلاعات حساس به طور قابل اعتماد و ایمن به آن تکیه کرد. همچنین، راه حل ارتباطی شما باید بتواند با رشد کسب و کار کالیبره شود و با افزایش حجم داده‌ها به اندازه کافی تنظیم شود و ارتباط پایداری به شعب دور دست و دستگاه‌های خودپرداز ایجاد کند.

ارتباطات ماهواره ای در بانک ها
 

با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نیاز به شعب متعدد در مکان هایی با دسترسی محدود به مخابرات زمینی، برای افزایش قابلیت اطمینان و امنیت تراکنش‌های مالی حیاتی، یا تضمین تداوم کسب‌وکار و بازیابی بحران در هر گونه خطر غیرمنتظره، خدمات VSAT راه‌حل ایده‌آلی برای نیازهای زیرساخت بانکی امروزی است.
شبکه‌های ایمن مبتنی بر ماهواره شرکت سامان و راه‌حل‌های VSAT شکاف‌های ارتباطی را با اتصالات پهن‌باند قابل اعتماد مستقیماً از هر مکانی با هزینه‌های کم پوشش می‌دهند. اتصال ماهواره ای گسترده ما تراکنش های شما را ایمن و قابل اعتماد ارائه می دهد. سامان ماهواره همچنین خدمات صوتی و داده ای با کیفیت را برای همراهی با راه حل‌های VSAT شما ارائه می‌دهد تا تجارت شما برای رشد پر رونق به مانعی برخورد نکند.

موفقیت یک شبکه ATM به قابلیت اطمینان ارتباطات داده بستگی دارد، که با استقرار دستگاه های خودپرداز در مناطق دورافتاده، روستایی و دوردست کشور چالش برانگیزتر می‌شود. این جایی است که خدمات VSAT نقش مهمی ایفا می‌کند، زیرا همان سطح از خدمات با قابلیت اطمینان بالا را در یک مکان از راه دور ارائه می‌دهد که در یک مکان شهری ارائه می‌دهد. با پیشرفت در فناوری های ارتباطی ماهواره ای، این امر بیشتر بهبود می‌یابد.

ارتباط شعب بانک ها
 

VSAT که مبتنی بر ارتباطات ماهواره‌ای است، مزایای اقتصادی، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری را به همراه می‌آورد که در شبکه های مبتنی بر لینک زمینی یافت نمی‌شود. راه حل VSAT به دلیل نیاز به پایداری بسیار بالا به صورت 24×7 در یک شبکه با پهنای باند کم به طور ایده آل برای دستگاه‌های خودپرداز مناسب است و بنابراین مقرون به صرفه ترین راه حل می‌باشد. راه حل VSAT همچنین استقرار برنامه‌های در حال تکامل جدیدتر مانند پخش تبلیغات را مستقیماً در دستگاه‌های خودپرداز تسهیل می‌کند.

علاوه بر این، بانک‌ها نیازمند به یک راه حل شبکه‌ای که استقرار سریع و جابجایی دستگاه‌های خودپرداز را بر اساس الگوهای استفاده مشتری تسهیل کند می‌باشند. VSAT ها در مقایسه با شبکه‌های زمینی از نظر زمان راه‌اندازی و همچنین مقرون به صرفه بودن گزینه بسیار ساده تری برای انجام این کار ارائه می دهند. پیاده‌سازی سریع شبکه VSAT متضمن این است که بانک‌ها می‌توانند ماشین‌های غیرفعال را مجدداً راه اندازی و یا استقرار نود های جدید را به سرعت افزایش دهند.