ارکان سازمانی سامان ماهواره

چشم انداز:ارکان سازمانی سامان ماهواره

ارایه خدمات ارتباطی ماهواره‌ای همتراز با شرکت‌های پیشرو جهان.

 

ماموریت:

انتقال داده‌ها و تسهیل ارتباطات به منظور بهبود کیفیت زندگی.

 

ارزش‌های سازمانی:

  • مسئولیت‌پذیری
  • مشتری‌مداری
  • صداقت در گفتار، سلامت در رفتار
  • تکریم کارکنان به عنوان ارزشمندترین دارایی شرکت

 

 

چارت سازمانی سامان ماهواره:

سطح یک (Top-Chart) چارت سازمانی سامان ماهواره
 

سطح یک چارت سازمانی سامان ماهواره