تله پورت پردیس سامان ماهواره

یکی از برنامه‌های هدفمند سامان ماهواره، فراهم نمودن مقدمات تاسیس «تله پورت پردیس سامان» از بدو تاسیس بوده است. بعبارت دیگر تله پورت پردیس سامان دروازه ورود سامان ماهواره به دنیای فرامرزی ارتباطات است امپراطوری بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات که توسط اعضای معدود WTA (World Teleport Association) اداره می‌شود.
از آنجائیکه خدمات و سرویس‌های دیتا سنتر بمنظور میزبانی پایگاه داده‌های بانکی همواره مورد نیاز بانک‌ها بوده و خواهد بود و از سوی دیگر تاسیس دیتا سنتر در ساختمان‌های موجود مشترکین با معیارها و استانداردهای فنی معظلات و مشکلات عدیده‌ای را برای مشتریان ایجاد می‌نماید مقرر گردید با توجه به قابلیت‌های تله پورت پردیس کاربری دیتا سنتر نیز به اهداف اولیه این مرکز اضافه گردد.

تله پورت پردیس

تله پورت سامان یک مرکز پایگاه داده با دسترسی های ارتباطی زمینی و ماهواره‎‌ای است که مشتریان سامان میتوانند خدمات ذیل را از این مرکز دریافت نمایند:

خدمات دیتا سنتر: 

تامین فضای پایگاه داده CO-Location شامل:


خدمات ماهواره‌ای:  

 • اتصال به تله پورتهای بین المللی
 • تامین آنتن های ماهواره‌ای برای مشتریان و اپراتورها
 • ارائه کلیه سرویسهای ارتباط ماهواره ای برای مشتریان در قالب شبکه ها اختصاصی
 • ایجاد و دسترسی به سرویسهای اینترنت از طریق ماهواره
 • خدمات و سرویسهای مونیتورینگ برای اپراتورهای ماهواره‌‌ای بین المللی
 • RE-Broadcasting Services

سرویس‌های جانبی :

 • تامین فضای اداری برای استقرار کارشناسان فنی مشتریان
 • سرویس های مونیتورینگ و کنترل شبکه های اختصاصی برای مشتریان (Network Operation Center)
 • تامین فضا و امکانات برای ایجاد سرویسهای CALL Center  اختصاصی توسط مشتریان
 • تامین فضا و امکانات برای ایجاد سرویسهای HELP Desk اختصاصی توسط مشتریان

تله پورت و دیتا سنتر پردیس سامان با ایجاد یک مرکز استاندارد پایگاه داده با خدمات جانبی و اتصال این مرکز داده به یک شاهراه ارتباطی مطمئن از طریق خطوط ارتباطی موازی و چندگانه زمینی و ماهواره‌ای سرویسهای متنوعی را برای یکپارچه سازی شبکه ارتباطی ، پایگاه داده و مدیریت شبکه در یک مرکز امن و استاندارد  برای مشتریان فراهم می‌آورد.
 

تله پورت سامان ماهواره - پردیس

 

اهداف  تله پورت پردیس سامان

اهداف ما ایجاد امکاناتی برای تسهیل دستیابی به هرگونه سرویسهای ارتباطی ، خدمات و سرویسهای مربوط به پایگاه داده و دسترسی به این پایگاه‌ها از طریق شبکه های ارتباطی مطمئن و پایدار است.
فعالیت‌های تله پورت پردیس بر اساس چند فعالیت تعریف شده است که به نیازهای مختلف پاسخگو خواهد بود که اهم آنها عبارتند از :

 1. ایجاد امکانات مورد نیاز برای پاسخگوئی به نیازهای ایجاد پایگاه داده مشتریان بانکی بر اساس استاندارد Tier 3
 2. ایجاد شبکه‌های  ماهواره‌ای و اتصال به تله پورت‌های بین المللی در سایر نقاط دنیا.
 3. ایجاد سرویس‌های مونیتورینگ ماهواره‌ها برای Providerهای ماهواره.
 4. ایجاد سرویسهای Re-Broadcast بین کشورهای غربی و اروپائی با کشورهای شرق دور.
 5. ایجاد و فروش اینترنت ماهواره‌ای.