« نقشه پوشش ماهواره‌ای سامان ماهواره »

سامان ماهواره، ارتباط ماهواره‌ای را در کل نقاط خشکی و آبی کشور و حتی منطقه خاورمیانه فراهم می کند. ما با همراهی شرکای تجاری خود ارتباطی ایده آل و جامع را فراهم می‌کنیم. پوشش ماهواره‌ای سامان ماهواره را در زیر بررسی نمائید:


برای بزرگنمائی روی هر نقشه کلیک کنید:

AzerSpace1 MEA ماهواره AzerSpace1 MEA
Azerspace1 Europe ماهواره Azerspace1 Europe
Badr5/Intelsat21 ماهواره Badr5/Intelsat21
Express AM7 ماهواره Express AM7
Intelsat15 ماهواره Intelsat15
Intelsat22 ماهواره Intelsat22
Intel33E HTS ماهواره Intel33E HTS
Intelsat39 ماهواره Intelsat39

 

×